Обратно ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СВИНЕ през 2023 г.

Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине през 2023 г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Подкрепа на земеделски производители за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор свиневъдство.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 27.03.2023 г.

Начален срок: 09.05.2023 г.

Начален срок: 04.09.2023 г.

Начален срок: 06.10.2023 г.

Краен срок: 13.04.2023 г.

Краен срок: 19.05.2023 г.

Краен срок: 20.09.2023 г.

Краен срок: 20.10.2023 г.

Условия за кандидатстване: