Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЩЕТИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ СЪБИТИЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИРАВНЕНИ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2023 Г.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЩЕТИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ СЪБИТИЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИРАВНЕНИ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2023 Г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

1. Обхват на помощта.

Прилагане на схема за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за пропаднали площи с напълно унищожена продукция от земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични събития, както следва:

1.1. ИЗМРЪЗВАНЕ/СЛАНА.

ü Унищожени култури: бадеми, кайсии, сливи, орехи, праскови, вишни, дюли, ябълки, круши, череши и лешници;

ü Засегнати области: Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София област, Стара Загора, Хасково,  Шумен и Ямбол.

1.2. ПОРОЕН/ПРОЛИВЕН/ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪЖД.

ü Унищожени култури: пшеница, царевица, слънчоглед, картофи, череши, сливи, ябълки и вишни.

ü Засегнати области: Добрич, Перник, Силистра, София област и Шумен.

1.3. НАВОДНЕНИЕ.

ü Унищожени култури: картофи, копър, дини, пипер (на открито) и домати (на открито).

ü Засегнати области: Велико Търново, Видин, Враца и Монтана.

1.4. ГРАДУШКА.

ü Унищожени култури: пшеница (мека), ечемик (зимен), царевица, ягоди, дини, сливи и кайсии.

ü Засегнати области: Добрич, Плевен, Силистра и Сливен.

 

 

ІV. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

1. Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на ДФ ”Земеделие” – от 18 септември до 06 октомври 2023 г.

2. Срок за изплащане на средствата – до 27 октомври 2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 18.09.2023 г.

Краен срок: 06.10.2023 г.