Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЩЕТИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ СЪБИТИЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИРАВНЕНИ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2023 Г. - ИЗМЕНЕНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЩЕТИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ СЪБИТИЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИРАВНЕНИ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2023 Г. - ИЗМЕНЕНИЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

1. Обхват на помощта.

Прилагане на схема за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за пропаднали площи с напълно унищожена продукция от земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични събития, както следва:

1.1. ИЗМРЪЗВАНЕ/СЛАНА.

ü Унищожени култури: бадеми, кайсии, сливи, орехи, праскови, вишни, дюли, ябълки, круши, череши и лешници;

ü Засегнати области: Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София област, Стара Загора, Хасково,  Шумен и Ямбол.

1.2. ПОРОЕН/ПРОЛИВЕН/ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪЖД.

ü Унищожени култури: пшеница, царевица, слънчоглед, картофи, череши, сливи, ябълки и вишни.

ü Засегнати области: Добрич, Перник, Силистра, София област и Шумен.

1.3. НАВОДНЕНИЕ.

ü Унищожени култури: картофи, копър, дини, пипер (на открито) и домати (на открито).

ü Засегнати области: Велико Търново, Видин, Враца и Монтана.

1.4. ГРАДУШКА.

ü Унищожени култури: пшеница (мека), ечемик (зимен), царевица, ягоди, дини, сливи и кайсии.

ü Засегнати области: Добрич, Плевен, Силистра и Сливен.

 

 

ІV. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

1. Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на ДФ ”Земеделие” – от 18 септември до 06 октомври 2023 г.

2. Срок за изплащане на средствата: (изменение с Решение на УС, Протокол № 218 от 2023 г.)

2.1. За подадени заявления до 26 септември 2023 г.: до 3 работни дни след обработване на заявленията,

2.2. За подадени заявления от 27 септември до 06 октомври 2023 г.: до 27 октомври 2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 18.09.2023 г.

Краен срок: 06.10.2023 г.