Подпомагане за млечни крави

Подпомагане за биволи

Подпомагане за месодайни крави

Подпомагане за месодайни крави

Подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми

Подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми

Подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи

Подпомагане за говеда в планински райони

Подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи

Подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми

Подпомагане за овце и кози в планински райони