Обратно Регистър по Регламент (ЕС) 702/2014, чл. 9, § 2, буква "в" и параграф 3 от Регламент (ЕС) № 702/2014 и т. 128, б. "в" и т. 129 от Насоките на ЕС и в съответствие с чл. 9, параграф 1, б. "в" от Регламент (ЕС) 2022/2472

Регистър на предоставените държавни помощи, в съответствие чл. 9, параграф 2, б. "в" и параграф 3 от Регламент (ЕС) № 702/2014 и т. 128, б. "в" и т. 129 от Насоките на ЕС за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2022 г. и в съответствие с чл. 9, параграф 1, б. "в" от Регламент (ЕС) 2022/2472

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Регистър на предоставените държавни помощи, в съответствие  чл. 9, параграф 2, б. "в"  и параграф 3  от Регламент (ЕС) № 702/2014  и т. 128, б. "в" и т. 129 от Насоките на ЕС за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2022 г. и в съответствие с чл. 9, параграф 1, б. "в" от Регламент (ЕС) 2022/2472

Документи за изпълнение: