Преведени са 2,4 млн. лева на дребните земеделски стопани за Кампания 2021
Директни плащания / 17.06.2022