Над 9,4 млн. лева получават бенефициери по ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 31.05.2022
Стопаните със земи в Натура 2000 получиха 53,8 млн. лева за Кампания 2021
Директни плащания / 27.05.2022
Над 28 хил. заявления са подадени по Ковид помощта
Извънредни схеми за подпомагане / 27.05.2022
Ново назначение в ръководството на Държавен фонд „Земеделие“
УС / 21.05.2022