Агробизнесът и общините с подкрепа от 23 млн. лева по ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 08.04.2022
До 8 април е приемът по схемата за инвестиции в растениевъдството
Държавни помощи / 06.04.2022
523 бенефициери заявиха инвестиции по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 05.04.2022
ДФ „Земеделие“ проведе втора виртуална приемна
Други / 04.04.2022
До 21 април се приемат заявления за инвестиции във винарски предприятия
Сектор - Вино / 01.04.2022