Утвърдени са електронните формуляри по интервенциите за Кампания 2023
Директни плащания / 12.07.2023