Обявен е Индикативният график до края на юни за Кампания 2022
Директни плащания / 10.03.2023
Тютюнопроизводителите ще получат 70,5 милиона лева за Кампания 2022
ПРСР и ПМДР / 10.03.2023
Одобрени са над 64 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици
Държавни помощи / 10.03.2023