Цифровите географски данни за Кампания 2023 са публикувани в СЕУ
Директни плащания / 08.08.2023
Електронните формуляри за Кампания 2023 са достъпни в СЕУ
Директни плащания / 02.08.2023
Утвърдени са електронните формуляри по интервенциите за Кампания 2023
Директни плащания / 12.07.2023
Срокът за подаване на заявления за Кампания 2023 е удължен до 21 юли
Директни плащания / 06.07.2023