Започнаха кръстосаните проверки за Кампания 2023
Директни плащания / 30.08.2023
Важно за кандидатите по схемата Еко-ЗВПП
Директни плащания / 10.08.2023
Цифровите географски данни за Кампания 2023 са публикувани в СЕУ
Директни плащания / 08.08.2023
Електронните формуляри за Кампания 2023 са достъпни в СЕУ
Директни плащания / 02.08.2023