16 проекта по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020 г. преминават на последен етап на оценка
ПРСР и ПМДР / 17.05.2023
Отпускат се 18 000 лева за пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед“
ПРСР и ПМДР / 02.05.2023
49 проекта по извънредната подмярка 22.2 от ПРСР 2014-2020 са одобрени в срок
ПРСР и ПМДР / 13.04.2023
Тютюнопроизводителите ще получат 70,5 милиона лева за Кампания 2022
ПРСР и ПМДР / 10.03.2023