От 21 август стопаните кандидатстват по схемата за напояване
Държавни помощи / 17.08.2023