Одобрени са над 64 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици
Държавни помощи / 10.03.2023
Започва прием по схемата за застраховане на селскостопанска продукция
Държавни помощи / 06.03.2023
ДФЗ преведе втори транш от над 9 млн. лева за намален акциз върху газьола
Държавни помощи / 03.02.2023