Приемът на проекти по подмярката за млади земеделски стопани се удължава до 31 януари
PRSR and PMDR / 06.01.2023
Писмата за одобрение по мярка 10 и мярка 11 за Кампания 2022 са достъпни в СЕУ
Директни плащания / 29.12.2022
Благодарим на ДФЗ, пишат говедовъдите
Others / 21.12.2022