ДФ „Земеделие“ одобри 76 общински проекта за енергийна ефективност
ПРСР и ПМДР / 13.12.2023
Изплатени са близо 10 млн. лева по помощта за напояване
Държавни помощи / 08.12.2023