ДФЗ отпуска 2,1 млн. лева за инвестиции в мини мандри, кланици и млекомати
Държавни помощи / 02.03.2022
1,2 млн. лева се предоставят за производството на качествени семена
Държавни помощи / 02.03.2022