Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА МЪРТВИ ЖИВОТНИ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.04.2022 Г. ДО 30.06.2022 Г.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА МЪРТВИ ЖИВОТНИ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.04.2022 Г. ДО 30.06.2022 Г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Помощта е насочена към животновъди, малки и средни предприятия, по смисъла на член 2 от Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014  .

Целта на помощта е подпомагане на земеделските стопани – животновъди чрез предоставяне на субсидирани услуги за отстраняване и унищожаване на мъртви животни.

Съгласно член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) 702/2014 помощта се предоставя в натура и не може да включва директни плащания към бенефициерите.

Условия за кандидатстване: