Обратно ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците през 2023 година

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Подкрепа на земеделски стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 27.03.2023 г.

Краен срок: 13.04.2023 г.

Условия за кандидатстване: