Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ - TUTA ABSOLUTA MEYRICK (LEPIDOPTERA)”

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ - TUTA ABSOLUTA MEYRICK (LEPIDOPTERA)”

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта – ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя Доматен миниращ молец-Tuta absoluta, по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии.

 

V. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

1. Срок за подаване на заявления: от 05 юни 2023 г. до 13 октомври 2023 г.

            2. Срок за отчитане и представяне на документи по т. 1. и т. 2. от Раздел ІІІ на настоящите указания: до 31 октомври 2023 г.

3. Срок за изплащане на средствата: до 15 декември 2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 05.06.2023 г.

Краен срок: 13.10.2023 г.

Документи за кандидатстване: