11,5 млн. лева получават бенефициери по ПРСР 2014 – 2020
ПРСР и ПМДР / 29.04.2022
Памукопроизводителите получиха 3,7 млн. лева за Кампания 2021
Директни плащания / 27.04.2022