Бенефициери получават над 2 млн. лв. за проекти по ПРСР 2014 – 2020 г.
ПРСР и ПМДР / 20.01.2022
ДФЗ преведе втори транш от над 9 млн. лева за намаления акциз върху газьола
Държавни помощи / 19.01.2022
Важно за потребителите на СЕУ
Директни плащания / 17.01.2022