УС на ДФЗ гласува промяна в състава на заместник-изпълнителните директори
Други / 04.08.2023
Приключи оценката за допустимост на 143 проекта по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 03.08.2023
Електронните формуляри за Кампания 2023 са достъпни в СЕУ
Директни плащания / 02.08.2023