96 643 заявления за подпомагане са подадени за Кампания 2022
Директни плащания / 14.06.2022
2,5 млн. лева получиха младите земеделски стопани за Кампания 2021
Директни плащания / 13.06.2022
ДФ „Земеделие“ доплати 71,8 млн. лева по СЕПП за Кампания 2021
Директни плащания / 10.06.2022
Стопаните със земи в Натура 2000 получиха 53,8 млн. лева за Кампания 2021
Директни плащания / 27.05.2022
Биопчеларите получиха 8,3 млн. лева за Кампания 2021 г.
Директни плащания / 20.05.2022