Стопаните получиха над 186 млн. лв. доплащане по ОПДУ за Кампания 2023
Директни плащания / 20.05.2024
ДФЗ преведе над 31 млн. лева за протеинови култури за Кампания 2023
Директни плащания / 29.04.2024
Малките земеделски стопани получиха 10 млн. лева за Кампания 2023
Директни плащания / 25.04.2024
ДФЗ разплати над 100 млн. лв. за необлагодетелствани райони
Директни плащания / 11.04.2024