11,5 млн. лева получават бенефициери по ПРСР 2014 – 2020
ПРСР и ПМДР / 29.04.2022
Агробизнесът и общините с подкрепа от 23 млн. лева по ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 08.04.2022
523 бенефициери заявиха инвестиции по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 05.04.2022
С 1 млн. лева ще бъдат подпомогнати производителите на сладководна риба
ПРСР и ПМДР / 01.04.2022