120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро по подмярка 4.2
ПРСР и ПМДР / 04.09.2023
Одобрени са 36 проекта за улици по ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 16.08.2023
Приключи оценката за допустимост на 143 проекта по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 03.08.2023