Приключи обработката на проекти по подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014-2020 г.
ПРСР и ПМДР / 02.12.2022