По сметките на стопаните постъпват 122 млн. лева за Кампания 2023
Други / 25.10.2023
Доплащане от 3,7  млн. лв. получиха фермерите по мярка 14 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 30.06.2023
16 проекта по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020 г. преминават на последен етап на оценка
ПРСР и ПМДР / 17.05.2023