Обратно Интервенции в сектора на пчеларството 2023 г.

Интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Интервенции в сектора на пчеларството

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 17.07.2023 г.

Краен срок: 26.07.2023 г.

Условия за кандидатстване:

 НАРЕДБА № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от СП в сектора на пчеларството.pdf

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството

 Заповед на министъра на земеделието и храните съдържаща списък с разходите/активите по чл. 4, т. 2 и 5 от Наредба № 8 от 2023 г., за които има определени референтни цени за 2023 г.

 Заповед на министъра на земеделието и храните съдържаща списък с разходите/активите по чл. 4, т. 3 и 7 от Наредба № 8 от 2023 г., за които има определени референтни цени за 2023 г.

 Заповед на министъра на земеделието и храните с бюджет за 2023 г.pdf

 Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ за начало на прием на заявления за подпомагане

Насоки за кандидатстване:

 Наръчник за интервенциите в сектора на пчеларството за кампания 2023

 Ръководство за подаване на заявление за подпомагане в СЕУ

 Списък с изискуемите оферти по видове разходи

Документи за кандидатстване:

 Заявление за подпомагане по интервенциите в сектора на пчеларството за 2023 г.

Документи за изпълнение:

  Заявление за плащане по интервенциите в сектора на пчеларството за 2023 г.

  Ръководство за подаване на заявление за плащане по интервенциите в сектор пчеларство