Обратно Подпомагане на доходите за оранжерийно производство (ИОП)

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ЗА ОРАНЖЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Право на подпомагане имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по интервенциите за обвързано подпомагане за зеленчуци минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, краставици, пипер, ягоди и малини - оранжерийно производство, и/или със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, лук, патладжани, моркови, зеле, дини, пъпеши, чесън, картофи за нишесте.

 

  Заповед № РД 09-580 от 03.06.2024г. за определяне окончателния размер на плащането по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци