Тютюнопроизводителите ще получат 72 милиона лева за Кампания 2021
Директни плащания / 02.03.2022