Обратно Заповед за прием на заявления Агроекологични интервенции за кампания 2024

Заповед за прием на заявления Агроекологични интервенции за кампания 2024

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Министъра на земеделието и храните определя 06.06.2024 г. за начална дата прием на заявления за подпомагане/плащане по агроекологичните интервенции от Наредба № 10/2023г. включени в СП 2023 - 2027 г.