Близо 9,4 млн. лв. получават 20 бенефициери по ПРСР 2014-2020г.
ПРСР и ПМДР / 27.01.2022
До 31 януари тютюнопроизводителите кандидатстват за de minimis
Държавни помощи / 27.01.2022
Борис Михайлов връчи договор на община Алфатар по подмярка 7.2 от ПРСР 2014 – 2020
ПРСР и ПМДР / 24.01.2022