Започнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
Директни плащания / 23.06.2023
Стопаните получиха над 5,7 млн. лева за зимни пръскания
Държавни помощи / 23.06.2023
Стопаните получиха доплащане от 9 млн. лева по мярка 10 от ПРСР 2014-2020
Директни плащания / 23.06.2023
Важно за всички бенефициери по интервенциите в сектора на пчеларството
Сектор - Пчеларство / 22.06.2023
1 836 дребни стопани получават 2 млн. лева за Кампания 2022
Директни плащания / 16.06.2023