Обявен е индикативният график за плащанията до 31.01.2024 г. за Кампания 2023
Директни плащания / 17.11.2023
Фермерите, заявили „пасторализъм“, подават протоколи до 15 ноември в СЕУ
Директни плащания / 02.11.2023