До 8 април е приемът по схемата за инвестиции в растениевъдството
Държавни помощи / 06.04.2022
523 бенефициери заявиха инвестиции по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 05.04.2022
ДФ „Земеделие“ проведе втора виртуална приемна
Други / 04.04.2022
Отпускат се още 9 млн. лева за хуманно отношение към свинете
Държавни помощи / 01.04.2022
С 1 млн. лева ще бъдат подпомогнати производителите на сладководна риба
ПРСР и ПМДР / 01.04.2022