ДФ „Земеделие“ приема заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.
Държавни помощи / 14.03.2022