Обявен е Индикативният график до края на юни за Кампания 2022
Директни плащания / 10.03.2023
Уведомителните писма за Кампания 2021 са достъпни в СЕУ
Директни плащания / 19.01.2023