Централно управление

Централно управление

Областни дирекции

Областни дирекции

ОД Ловеч

Директор: Антония Петкова
Адрес: ул. „Търговска” №43
Телефони:
Директор - 068/68 93 43
Прилагане на схеми и мерки за подпомагане - 068/68 93 23
E-mail: dfzlovech@dfz.bg