Централно управление

Централно управление

Областни дирекции

Областни дирекции

ОД Пловдив

Директор:
Адрес: бул. “Цар Борис ІІІ” №20А
Телефони:
Директор - 032/92 14 16
Прилагане на схеми и мерки за подпомагане – 032/92 15 25; 032/92 14 92
Регионална разплащателна агенция - 032/92 15 21
Регионален технически инспекторат - 032/92 15 41
E-mail: dfzplovdiv@dfz.bg