Централно управление

Централно управление

Областни дирекции

Областни дирекции

ОД Пазарджик

Директор: Валентина Вълева
Адрес: ул.“Ген.Гурко“ № 6, ет.4
Телефони:
Директор - 034/40 64 32
Прилагане на схеми и мерки за подпомагане - 034/40 64 33; 034/40 64 22
E-mail: dfzpazardjik@dfz.bg