Централно управление

Централно управление

Областни дирекции

Областни дирекции

ОД Велико Търново

Директор – Цветан Иванов
Адрес: ул."Н.Габровски" № 71
Телефони:
Директор: 062/ 612 722
Прилагане на схеми и мерки за подпомагане - 062/612 716
Регионална разплащателна агенция - 062/61 27 69
Регионален технически инспекторат - 062/61 28 16
E-mail: dfzvelikotarnovo@dfz.bg