Централно управление

Централно управление

Областни дирекции

Областни дирекции

ОД Плевен

Директор: Илиян Данов 
Адрес: ул. “Васил Левски” №1
Телефони:
Директор - 064/ 897 762
Прилагане на схеми и мерки за подпомагане – 064/89 77 30
Регионална разплащателна агенция - 064/89 77 68
Регионален технически инспекторат - 064/89 78 17
E-mail: dfzpleven@dfz.bg