Централно управление

Централно управление

Областни дирекции

Областни дирекции

ОД Шумен

Директор: Милена Чобанова
Адрес: ул. “Цар Освободител” №99
Телефони:
Директор - 054/85 07 30
Прилагане на схеми и мерки за подпомагане – 054/85 07 32;  054/85 09 83
E-mail: dfzshumen@dfz.bg