Централно управление

Централно управление

Областни дирекции

Областни дирекции

ОД Ямбол

Директор: Иван Ангелов
Адрес: ул. “Златен рог” №20
Телефони:
Директор - 02/8187 620
Прилагане на схеми и мерки за подпомагане – 02/81 87 487
Регионална разплащателна агенция - 02/81 87 646
Регионален технически инспекторат - 02/81 87 640
E-mail: dfzyambol@dfz.bg