Централно управление

Централно управление

Областни дирекции

Областни дирекции

ОД Разград

Директор: инж. Ана Михайлова-Иванова
Адрес: бул."Априлско въстание" №64
Телефони:
Директор - 084/61 77 10
Прилагане на схеми и мерки за подпомагане – 084/61 77 16; 084/61 77 30; 084/61 77 33
Регионална разплащателна агенция - 084/61 77 66; 084/61 77 60; 084/61 77 68
Регионален технически инспекторат - 084/61 78 22; 084/61 78 42; 084/61 78 32
E-mail: dfzrazgrad@dfz.bg