Централно управление

Централно управление

Областни дирекции

Областни дирекции

ОД Монтана

Директор: Димитранка Каменова
Адрес: бул. “Трети март” №74
Телефони:
Директор - 096 / 395 710
Прилагане на схеми и мерки за подпомагане – 096 / 395 722
Регионална разплащателна агенция - 096 / 395 767
Регионален технически инспекторат - 096 / 395 833
E-mail: dfzmontana@dfz.bg