Централно управление

Централно управление

Областни дирекции

Областни дирекции

ОД Благоевград

Директор: Огнян Китов
Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №7
Телефони:
Директор - 073/827 310
Прилагане на схеми и мерки за подпомагане - 073/827 335
Регионална разплащателна агенция - 073/827 363
Регионален технически инспекторат - 073/827 422
E-mail: dfzblagoevgrad@dfz.bg